DMCA.com

GENEL TANIMLAR

  

TANIMLAR: 

 a-Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

 b-Engellilik Ölçütü:Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan ve gerek duyuldukça revize edilen ölçütleri,

 c-Hafif Engelli: Özürlülük ölçütüne göre, hafif özürlü olarak tanımlanan kişiyi,

 d-Ağır Engelli:Özürlülük ölçütüne göre ağır özürlü olarak tanımlanan kişiyi,

 e-Bakıma Muhtaç Engelli :Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeni ile hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri ifade eder.

 
 
 

 

Üyelik Girişi
DUYURU