İZMİR VAPUR SAATLERİ

  VAPUR İSKELELERİ  için Tıklayınız
 
    VAPUR  GÜZERGAHLARI  İçin Tıklayınız
  KENT KART Bayileri   Tıklayınız
     
  ULAŞIM  REHBERİ  İçin  Tıklayınız
İzmir Vapur Saatleri sayfamızda izmir vapur saatleri Karşıyaka Alsancak, izmir vapur saatleri üçkuyular bostanlı, izmir vapur saatleri bostanlı alsancak, izmir Vapur saatleri arabalı, izmir vapur saatleri cumartesi, izmir vapur saatleri Pazar günleri, izmir Vapur Saatler, izmir arabalı vapur saatler, izmir Büyükşehir belediyesi vapur saatler, İzmir belediyesi vapur saatleri olmak üzere detaylı bilgilere ulaşacak ve İzmir Ulaşımında önemli yer tutan Vapur Saatleri ni öğrenme imkanına bulabileceksiniz.
   İzmir Kent Rehberi olarak İzmir Vapur Saatleri  sayfamızın sizlere yardımcı olmasını umut eder ve İyi yolculuklar dileriz.

İZMİR VAPUR SAATLERİ

MESAİ  GÜNLERİ

ÜÇKUYULAR
KON.PAS.ALS

GÖZTEPE
KON.PAS.ALS

ALSANCAK
GÖZTEPE

PASAPORT
GÖZTEPE

KONAK GÖZTEPE

 07:20

 07:30

 08:00

 07:50*

 07:45*

 07:50

 08:00

 08:30

 08:20*

 08:15*

 

 08:30 

 09:00

 08:50*

 08:45*

 

 09:00 

 17:00

 16:20

 16:30

ÜÇKUYULAR
ALSANCAK

GÖZTEPE
PAS./KONAK

 17:30

 17:10

 17:15

 18:10

 17:40

 17:45

 17:40

 16:00

 18:40

 18:20

 18:25

 18:10

GÖZTEPE
ALSANCAK

 19:25

 18:50

 18:55

 18:50

 

 19:35

 19:40

 

 17:00

 

 *Önce ALSANCAK İskelesine Uğrar.

 *Önce PASAPORT İskelesine Uğrar.

 

 17:35*

 

 

 18:05*

 

 

 18:45*

 

 

 *Önce ÜÇKUYULAR İskelesine Uğrar.

ALSANCAK
ÜÇKUYULAR

PASAPORT
ÜÇKUYULAR

KONAK
ÜÇKUYULAR

 

 

 17:00

 17:10

 17:15

 

 

 17:30

 17:40

 17:45

 

 

 18:10

 18:20

 18:25

 

 

 18:40

 18:50

 18:55

 

 

 19:25

 19:35

 19:40

 

 

 

 

 

Not:Seferler Sadece Mesai Günleri yapılır. Cumartesi Günleri Uygulanmaz.


MESAİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ

KARŞIYAKA
KONAK

KONAK
KARŞIYAKA

BOSTANLI
KONAK

KONAK BOSTANLI

KARŞIYAKA
PAS./ALS.

 06:55

07:15

07:00

07:20

07:25*

 07:10

07:30

07:20

07:50

07:30

 07:25

07:45

07:40

08:05

07:45

 07:40

08:00

08:00

08:20

08:00

 07:55

08:15

08:15

08:35

08:15

 08:10

08:30

08:30

08:55

08:30

 08:25

08:45

08:45

09:10

08:45

 08:40

09:00

09:00

09:30

09:00

 08:55

09:15

09:30

10:00

09:15

 09:10

09:30

10:00

10:30

09:40

 09:25

09:45

10:30

11:00

10:10

 09:40

10:00

11:00

11:30

10:40

 09:55

10:20

11:30

12:00

11:10

 10:10

10:40

12:00

12:30

11:40

 10:30

11:00

12:30

13:00

12:10

 10:50

11:20

13:00

13:30

12:40

 11:10

11:40

13:30

14:00

13:10

 11:30

12:00

14:00

14:30

13:40

 11:50

12:20

14:30

15:00

14:10

 12:10

12:40

15:00

15:30

14:40

 12:30

13:00

15:30

16:00

15:10

 12:50

13:20

16:00

16:30

15:40

 13:10

13:40

16:30

16:50

16:10

 13:30

14:00

16:45

17:10

KARŞIYAKA
ALS./PAS.

 13:50

14:20

17:00

17:25

 14:10

14:40

17:15

17:40

16:50

 14:30

15:00

17:30

17:55

17:20

 14:50

15:20

17:45

18:10

17:35

 15:10

15:40

18:00

18:25

17:50

 15:30

16:00

18:20

18:45

18:05

 15:50

16:20

18:40

19:05

18:20

 16:10

16:40

19:00

19:30

18:35

 16:30

17:00

19:30

20:00

18:50

 16:50

17:15

20:00

20:30

19:05

 17:05

17:30

20:30

21:00

19:35

 17:20

17:45

21:00

21:30

20:05

 17:35

18:00

21:30

22:00

20:35

 17:50

18:15

22:00

22:30

21:05

 18:05

18:30

22:30

22:55

22:05

 18:20

18:45

 

 

23:05**

 18:35

19:00

 

 

** Sefer sadece Cuma-Cumartesi günleri yapılır

 18:50

19:20

 

 

 19:10

19:40

 

 

 19:30

20:00

 

 

 19:50

20:20

 

 

 20:10

20:40

 

 

*07:25 seferi Sadece Eğitim-Öğretim Döneminde ALSANCAK İskelesine yapılır.

 20:30

21:00

 

 

 21:00

21:30

 

 

 21:30

22:00

 

 

 22:00

22:30

 

 

 22:30

23:00

 

 

 23:00

23:30

 

 


MESAİ
  GÜNLERİ

ÜÇKUYULAR
KON.PAS.ALS.

GÖZTEPE
KON.PAS.ALS.

ALSANCAK
GÖZTEPE

PASAPORT
GÖZTEPE

KONAK
GÖZTEPE

07:20

07:30

08:00

07:50*

07:45*

07:50

08:00

08:30

08:20*

08:15*

 

08:30 

09:00

08:50*

08:45*

 

09:00 

17:00

16:20

16:30

ÜÇKUYULAR
ALSANCAK

GÖZTEPE
PAS./KONAK

17:30

17:10

17:15

18:10

17:40

17:45

17:40

16:00

18:40

18:20

18:25

18:10

GÖZTEPE
ALSANCAK

19:25

18:50

18:55

18:50

 

19:35

19:40

 

17:00

 

*Önce ALSANCAK İskelesine Uğrar.

*Önce PASAPORT İskelesine Uğrar.

 

17:35*

 

 

18:05*

 

 

18:45*

 

 

*Önce ÜÇKUYULAR İskelesine Uğrar.

ALSANCAK
ÜÇKUYULAR

PASAPORT
ÜÇKUYULAR

KONAK
ÜÇKUYULAR

 

 

17:00

17:10

17:15

 

 

17:30

17:40

17:45

 

 

18:10

18:20

18:25

 

 

18:40

18:50

18:55

 

 

19:25

19:35

19:40

 

 

 

 

 

Not: Seferler Sadece Mesai Günleri yapılır. Cumartesi Günleri Uygulanmaz.


MESAİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ

KARŞIYAKA
KONAK

KONAK
KARŞIYAKA

BOSTANLI
KONAK

KONAK BOSTANLI

KARŞIYAKA
PAS./ALS.

06:55

07:15

07:00

07:20

07:25*

07:10

07:30

07:20

07:50

07:30

07:25

07:45

07:40

08:05

07:45

07:40

08:00

08:00

08:20

08:00

07:55

08:15

08:15

08:35

08:15

08:10

08:30

08:30

08:55

08:30

08:25

08:45

08:45

09:10

08:45

08:40

09:00

09:00

09:30

09:00

08:55

09:15

09:30

10:00

09:15

09:10

09:30

10:00

10:30

09:40

09:25

09:45

10:30

11:00

10:10

09:40

10:00

11:00

11:30

10:40

09:55

10:20

11:30

12:00

11:10

10:10

10:40

12:00

12:30

11:40

10:30

11:00

12:30

13:00

12:10

10:50

11:20

13:00

13:30

12:40

11:10

11:40

13:30

14:00

13:10

11:30

12:00

14:00

14:30

13:40

11:50

12:20

14:30

15:00

14:10

12:10

12:40

15:00

15:30

14:40

12:30

13:00

15:30

16:00

15:10

12:50

13:20

16:00

16:30

15:40

13:10

13:40

16:30

16:50

16:10

13:30

14:00

16:45

17:10

KARŞIYAKA
ALS./PAS.

13:50

14:20

17:00

17:25

14:10

14:40

17:15

17:40

16:50

14:30

15:00

17:30

17:55

17:20

14:50

15:20

17:45

18:10

17:35

15:10

15:40

18:00

18:25

17:50

15:30

16:00

18:20

18:45

18:05

15:50

16:20

18:40

19:05

18:20

16:10

16:40

19:00

19:30

18:35

16:30

17:00

19:30

20:00

18:50

16:50

17:15

20:00

20:30

19:05

17:05

17:30

20:30

21:00

19:35

17:20

17:45

21:00

21:30

20:05

17:35

18:00

21:30

22:00

20:35

17:50

18:15

22:00

22:30

21:05

18:05

18:30

22:30

22:55

22:05

18:20

18:45

 

 

23:05**

18:35

19:00

 

 

** Sefer sadece Cuma-Cumartesi günleri yapılır

18:50

19:20

 

 

19:10

19:40

 

 

19:30

20:00

 

 

19:50

20:20

 

 

20:10

20:40

 

 

*07:25 seferi Sadece Eğitim-Öğretim Döneminde ALSANCAK İskelesine yapılır.

20:30

21:00

 

 

21:00

21:30

 

 

21:30

22:00

 

 

22:00

22:30

 

 

22:30

23:00

 

 

23:00

23:30

 

 

ALSANCAK
KARŞIYAKA

PASAPORT
KARŞIYAKA

BOSTANLI
PAS./ALS.

ALSANCAK BOSTANLI

PASAPORT
BOSTANLI

07:40*

-

07:20*

07:40*

-

07:55

07:45*

07:30

07:55

07:45*

08:10

08:00*

07:45

08:10

08:00*

08:25

08:15*

08:00

08:25

08:15*

08:40

08:30*

08:15

08:40

08:30*

08:55

08:45*

08:30

08:55

08:45*

09:10

09:00*

08:45

09:10

09:00*

09:25

09:15*

09:00

09:25

09:15*

09:40

09:30*

09:15

09:40

09:30*

10:10

09:55*

09:30

09:55

09:45*

10:35

10:25*

10:15

10:40

10:30*

11:05

10:55*

11:15

11:40

11:30*

11:35

11:25*

12:15

12:40

12:30*

12:05

11:55*

13:15

13.40

13:30*

12:35

12:25*

14:15

14:40

14:30*

13:05

12:55*

15:15

15:40

15:30*

13:35

13:25*

16:15

16:40

16:30*

14:05

13:55*

BOSTANLI
ALS./PAS.

17:05*

17:15

14:35

14:25*

17:35*

17:45

15:05

14:55*

16:45

17:50*

18:00

15:35

15:25*

17:15

18:05*

18:15

16:05

15:55*

17:30

18:20*

18:30

16:35

16.25*

17:45

18:35*

18:45

17:05*

17:15

18:00

18:50*

19:00

17:35*

17:45

18:15

19:05*

19:15

17:50*

18:00

18:30

19:30*

19:40

18:05*

18:15

18:45

20:30*

20:40

18:20*

18:30

19:10

21:30*

21:40

18:50*

18:45

20:10

22:30*

22:40

19:05*

19:00

21:10

*23:00**

23:10**

19:20*

19:15

22:10

 

 

19:50*

19:30

22:40**

 

 

20:20*

20:00

 

 

 

20:50*

20.30

 

 

 

21:20*

21.00

 

 

 

22:20*

21:30

 

 

 

23:20**

22:30

 

 

 

 

23:30**

 

 

 

**Sefer sadece Cuma-Cumartesi günleri yapılır

**Sefer sadece Cuma-Cumartesi günleri yapılır

**Sefer sadece Cuma-Cumartesi günleri yapılır

**Sefer sadece Cuma-Cumartesi günleri yapılır

**Sefer sadece Cuma-Cumartesi günleri yapılır

*Önce PASAPORT iskelesine uğranır.

*Önce PASAPORT iskelesine uğranır.

*Önce ALSANCAK İskelesine uğranır.

*Önce ALSANCAK İskelesine uğranır.

*07:30 Seferi Sadece Eğitim-Öğretim Döneminde ALSANCAK iskelesine yapılır.

*07:40 Seferi Sadece Eğitim-Öğretim Döneminde yapılır.

*07:40 Seferi Sadece Eğitim-Öğretim Döneminde yapılır.

ARABALI VAPUR SAATLERİ 

ARABA VAPURLARI

BOSTANLI HAREKET

ÜÇKUYULAR HAREKET

07:15

15:45

07:15

15:45

08:00

16:30

08:00

16:30

08:45

17:15

08:45

17:15

09:30

18:00

09:30

18:00

10:15

18:45

10:15

18:45

11:00

19:30

11:00

19:30

11:45

20:30

11:45

20:30

12:45

21:30

12:45

21:30

13:45

22:30

13:45

22:30

14:45

23:10

14:45

23:10

*** PAZAR GÜNLERİ ARABA VAPUR SEFERLERİ
SAAT; 08:45’DENİTİBAREN BAŞLAR.

*** PAZAR GÜNLERİ
ARABA VAPUR SEFERLERİ
SAAT; 08:45’DENİTİBAREN BAŞLAR.

*** Vapur saatlerimiz 22. 02. 2014 tarihinden itibaren geçerlidir**

Arabalı Vapur Ulaşım Ücretleri

Motosiklet4.00 TL
Otomobil7.50 TL
Minibüs&Kamyonet15.00 TL
Midibüs22.50 TL
Kamyon&Otobüs30.00 TL
Tır60.00 TL

İndirimli Ulaşım Ücretleri

Motosiklet4.00 TL
Otomobil5.00 TL
Minibüs&Kamyonet10.00 TL
Midibüs15.00 TL
Kamyon&Otobüs20.00 TL
Tır40.00 TL

Yolcu Ulaşım Ücretleri

Kent Kart ile Tam2.00 TL
İndirimli/Öğrenci  1.10 TL  
İndirimli/Öğretmen1.40 TL
90 Dakika İçinde ilk binişten sonraki ikinci ve sonraki tüm binişler ücretsizdir. (3-5 Bilet Hariç)
3 binişlik elektronik bilet 9.40 TL. 5 binişlik elektronik biletin ise fiyatı 15.20 TL

 İSKELE ADI

İLETİŞİM TELEFONLARI 

Genel MüdürlükTel:0 232 3308922 - Faks: 0 232 3624126
Bayraklı İskele0 232 3457753
Göztepe İskele0 232 2242022
Konak İskele0 232 4849856
Üçkuyular İskele0 232 2594013
Alsancak İskele0 232 4647831
Bostanlı İskele0 232 3305071
Karşıyaka İskele0 232 3680042
Pasaport İskele0 232 4842256

       İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic A.Ş.                                                                        

İletişim
Telefon 0232 330 89 22 
Faks0232 362 41 26 
Adres
Bostanlı Vapur İskelesi Konak/İZMİR 
 
E-posta iletişim@izdeniz.com.tr 
Web Sitewww.izdeniz.com.tr 
İzmir Vapur Saatleri Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2014

Etiketler: İzmir Vapur Saatleri Sayfamızda İzmir Vapur Seferleri, izmir vapur saatleri yaz tarifesi, izmir vapur saatleri kış tarifesi, izmir vapur saatleri 2014 pazar, izmir vapur saatleri konak, izmir vapur saatleri arabalı, izmir vapur saatleri 2014, izmir turları, izmir vapur saatleri 2015, İzmir Deniz Otobüsleri, dış hatlar, iç hatlar, ek seferler, Deniz Otobüsü, Hızlı Feribot, İzmir Şehir Hatlarını bulabilirsiniz. 


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
DUYURU