ALERJİ HAKKINDA BİLGİ 
 
   ONLİNE RANDEVU AL
    İZMİR SAĞLIK REHBERİ 

ALERJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHMET ÜNSEL' İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİNİN  LİSTESİ

 

Doğum Tarihi: 27 07 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

TIP

EGE ÜNİVERSİTESİ

1990-1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İÇ HASTALIKLARI

EGE ÜVİVERSİTESİ

1998-2003

Yan Dal Uzmanlığı

ALLERJİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

2003-2007

1.İç hastalıkları tezi, 2003.

Bilier Sistem Enfeksiyonlarında Bakteriyolojik Çalışma.

Tez danışmanı: Prof. Dr. Oktay Tekeşin

2. Yan dal uzmanlık tezi, 2007.

Lateks Alerjisi Tanısında Nazal Uyarı Testi

Tez danışmanı: Doç. Dr. E. Nihal Mete

Görevler:

Görev Unvanı

                           Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Gör.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

1998-2003

Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi (Allerji)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı

2003-2007

Yan Dal Uzmanlığı

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma HastanesiTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007-2009

2009-2011

Öğretim Üyeliği (Yard. Doç.)

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medcal Park Hastanesi İç Hastalıkları ABD ,  Alerji  ve İmmünoloji  bölümü.

2012-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1) Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği-AID

2) European Academy of Allergology and Clinical Immunology-EAACI

Ödüller :

1)  Mete Gökmen Nihal, Ersoy Ramazan, Gülbahar Okan, Sin Aytül, Ardeniz Ömür, Ünsel Mehmet, Kokuludağ Ali, “Zeytin Poleni Tekli Duyarlı Hastalarda Allergoid İmmünoterapinin Klinik ve İmmünolojik Etkinliği” başlıklı çalışma ile, Solunum Yolu Alerjileri dalında Birincilik ödülü, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2007.

2)  Ünsel Mehmet, Mete Gökmen Nihal, Ardeniz Ömür, Ersoy Ramazan, Sin Aytül, Gülbahar Okan, Kokuludağ Ali, “Latex Alerjisi Tanısında Nazal Provokasyon Testi” başlıklı çalışma ile, Solunum Dışı (Besin, İlaç, Venom, Deri, Diğer) dalında Üçüncülük ödülü, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2007.

ESERLER

  1. A.   SCI  Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. M Ünsel, A Sin, Ö Ardeniz, N Erdem, R Ersoy, O Gülbahar, N Mete, A Kokuludağ. New Onset Egg Allergy in an Adult. J Investig Allergol Clin Immunol 2007;17:55-8.

A2. M Ünsel, N Mete, Ö Ardeniz, S Göksel, R Ersoy, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ.          The Importance of Nasal Provocation Test in The Diagnosis of Natural Ruber Latex Allergy. Allergy. 2009 Jun;64(6):862-7.

A3. M Ünsel, Ö Ardeniz, N Mete, R Ersoy, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ. Food Allergy Due to Olive. J Investig Allergol Clin Immunol 2009;19(6):497-499.

A4. Ö Ardeniz, ÖK Başoglu, F Günşar, M Ünsel, S Bayraktaroğlu, N Mete, O Gülbahar, A Sin. Clinical and Immunological Analysis of 23 Adult Patients  with Common Variable Immunodeficiency. J Investig Allergol Clin Immunol 2010;20(3):222-236.

 A5. M Ünsel, N Mete, Ö Ardeniz, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ. Diagnostic Value of  Specific IgE Analysis in Latex Allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2012;158(3):281-287.

 

A6. N mete, R Ersoy, O Gulbahar, O Ardeniz, A Sin, M Ünsel, A Kokuludağ. Desensitization Effect of Preseasonal Seven-Injection Allergoid Immunotherapy with Olive Pollen on Basophil Activation: The Efficacy of Olive Pollen-Specific Preseasonal Allergoid Immunotherapy on Basophils. Int Arch Allergy Immunol. Int Arch Allergy Immunol. 2012;159(1):75-82.

  1. B.   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B1. M Ünsel, A Çakır, Y  Kaya, F. Ö. Ardeniz. Çaşır otu allerjisi/Food allergy due to Ferula. Asthma Allergy Immunol 2011;9:166-168.

B2. M Ünsel, F. Ö Ardeniz, N Mete, A. Z. Sin. Are ACE inhibitors realy safe in the patients receiving venom immunotherapy? / ACE inhibitörleri venom immünoterapisi alan hastalarda gerçekten güvenli midir? Asthma Allergy Immunol 2012;10:??-?? (baskıda).

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

C1. M. Ünsel,  A.Z.Sin, N. Erdem, R. Ersoy, O. Gülbahar, N. Mete, F. Sebik. Erişkin yaşta başlayan bir yumurta alerjisi olgusu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,53,İzmir, Ekim 2005.

C2. N. Erdem, O.Gülbahar, A.Z. Sin, M. Ünsel, N. Mete, A. Kokuludağ, F.Sebik. İzmir’de yaşayan öğretmenlerde alerjik rinit ve astım prevalansı. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,28, İzmir, Ekim 2005.

C3. R. Ersoy, N.Erdem, A.Sin, M. Ünsel, A. Kokuludağ, F.Sebik. Susama  bağlı gelişen bir anafilaksi olgusu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,54,İzmir, Ekim  2005.

C4. R. Ersoy, A.Sin, N.Erdem, M. Ünsel, O. Gülbahar, F. Sebik.  Ege bölgesinde  bulunan selvi poleninin klinik etkisi var mı? XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,32,İzmir, Ekim  2005.

C5. N.K.Hüdaverdi, N.M.Gökmen, R.Ersoy, Ö. Ardeniz, M.Ünsel, O.Gülbahar, A.Sin, F. Sebik, A. Kokuludağ. Kuşburnuna bağlı gıda alerjisi. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,39,Antalya, Kasım 2006.

C6. M. Ünsel, N.M. Gökmen, Ö. Ardeniz, R. Ersoy, A.Z.Sin, O.Gülbahar, A. Kokuludağ. Zeytin alerjisi. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,79, Antalya, Ekim 2007.

 C7. R. Ersoy, N. Mete Gökmen, A.Z. Sin, O. Gülbahar, M.Ünsel, A. Kokuludağ. Hurmaya bağlı gelişen uvula ödemi olgusu. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,77, Antalya, Ekim 2007.

C8. N. Mete Gökmen, R. Ersoy, O.Gülbahar, A. Sin, Ö. Ardeniz, M.Ünsel, A. Kokuludağ. Zeytin poleni tekli duyarlı hastalarda allergoid immünoterapinin klinik ve immünolojik etkinliği. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, 52, Antalya, Ekim 2007.

C9. M.Ünsel, N. Mete Gökmen, Ö. Ardeniz, R. Ersoy, A. Sin, O.Gülbahar, A. Kokuludağ. Lateks alerjisi tanısında nazal provokasyon testi. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, 68, Antalya, Ekim 2007.

C10..M. Ünsel, N. Mete Gökmen, Ö. Ardeniz, A. Sin, O. Gülbahar, A.Kokuludağ. Lateks alerjisi tanısında spesifik IgE analizinin önemi. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,81,Antalya, Kasım  2009.

C11. M. Ünsel, Ö. Ardeniz, R. Gen, A. Çakar, Y. Kaya. Çaşır’a bağlı gıda alerjisi.  XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,96, Antalya, Kasım 2009.

C12. S. Demiral Sezer, A. Özveren, M. Hakan Akyurt, M. Ünsel, G.Sop. İntersitisyel akciğer hastalığı ile karışan sık değişken immün yetmezlikli olgu. XII. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2010.

Etiketler: Alerji, Allerji, İzmir Allerji, İzmir Allerji, İzmir Alerji Polikliniği, izmir alerji merkezleri, alerji belirtileri, alerji nedir, dr.Mehmet Ünsel kimdir, alerji testi İzmir izmir alerji doktorları, izmir alerji merkezi, izmir allerji doktorları, izmir alerji polikliniği, izmir alerji kliniği, izmir alerji hastanesi, izmir alerji testi yapan hastaneler, alerji doktorları, alerji testleri, astım alerji, alerji tedavisi, astım alerjik, alerji İzmir, alerji testi, alerji hastanesi, alerjinin tedavisi, allerji testleri, alerji öksürük, alerji nedir, alerji uzmanı, alerji türleri, alerji türleri, dr Mehmet ünsel, rinit alerji, allerji testi, burun alerjisi, çocuk alerjialerji çeşitleri, alerji testi fiyatı , alerji aşısı, alerji hastalıkları, doktora soru sor, alerji randevu, hastane alerji randevu almaalerji resimleri, medical park alerji, " Alerji Uzman Doç. Dr. Mehmet ÜNSEL' in Sayfasında bulabilirsiniz.

 0 Yorum - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
DMCA.com