YAŞAR ÜNİVERSİTESİ


İzmir Üniversiteleri sayfamızın bu bölümünde ise sizlere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hakkında Bilmek istediğiniz Bilgileri sunmaya çalışacağız.

İZMİR ÜNİVERSİTELERİ
HAKKINDA DETAYLI BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ İLGİLİ   ÜNİVERSİTENİN  LOGOSUNA TIKLAYIP  BİLGİLERE KOLAYLIKLA ULAŞABİLİRSİNİZ.


 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ


Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı 1999 yılında Yaşar Üniversitesi adıyla bir üniversite kurma kararı aldı. Endüstriye olan katkısı ve öncülüğü ile bilinen Yaşar Topluluğu yine öncü niteliği taşımayı amaçlayan bir üniversite yaratmak için yola çıktı.

Yaşar Üniversitesi, 29.03.2001 tarihinde TBMM'ce onaylanan 4633 sayılı kanun ile yasalaştı ve 2002-2003 akademik yılında kent içindeki Alsancak Kampusü'nde eğitime başladı.

Vizyon ve misyon tanımlamaları Yaşar Üniversitesi'nin, teknoloji ve bilimi entegre eden, fen ağırlıklı, dünyaya açılmış bir üniversite olabilmesi için "Yapılması Gerekenler Çalıştayı" gerçekleştirilerek, bir yol haritası belirlenmiş; yeni bölümler, yeni gereksinimler ve toplumdaki geleceğe ilişkin eğilimler saptanarak bir eylem planı oluşturulmuştur.

Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfının kurucu başkanı olan Sayın Selçuk Yaşar önderliğinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun gerekçelerine uygun olarak 4633 sayılı yasa ile 29 Mart 2001 tarihinde TBMM onayıyla kurulmuştur.

Profesyonel bir kadro tarafından sürdürülen yoğun ve titiz bir çalışmadan sonra Yaşar Üniversitesi, altı bölüm ve dört programla Ekim 2002de Alsancak Kampüsünde eğitim ve öğretime başlamıştır. Yaşar Üniversitesi, çağdaş ve modern bir ortamda kaliteli ve farklı bir eğitim programı ve uluslararası kariyere sahip seçkin bir akademik kadrosu ile geleceğin başarılı gençlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası standartlara sahip bir vakıf üniversitesi olarak amacımız; en yüksek düzeydeki akademik seçkinliği ve yaratıcılığı ile göze çarpan, ayrıcalıklı, global bir üniversite oluşturmak ve Türk eğitim sistemi içerisinde bir ekol, öncü kurum konumuna gelmektir.Uluslararası düzeyde seçkin ve kaliteli bir eğitim verilmektedir. Eğitim programlarımız günün gereklerine ve çağın gelişmelerine göre oluşturulmuştur. Amacı kaliteli yükseköğretim olan Yaşar Üniversitesi, bu amacına deneyimli, kendisini kanıtlamış ve uluslararası kariyere sahip çok seçkin öğretim üyelerinden oluşan güçlü akademik kadrosu, sağlam bir teknolojik altyapı ve mükemmellik felsefesiyle ulaşma çabasındadır.

Mesleki eğitimin yanı sıra seçmeli derslerle öğrencilere, kendilerini yetenekleri ve amaçları doğrultusunda geliştirme ve eğitimlerini bireyselleştirme imkanı sunulmaktadır.Her öğrencinin akademik ve sosyal sorunlarında çözüm getirmek; ders, proje seçiminde ve mesleki konularda yardımcı olmak amacıyla öğretim görevlileri arasından bir akademik danışmanı vardır.
Yaşar Üniversitesi olarak hedeflerimizden biri de; hangi bölüm olursa olsun üniversiteyi bitiren her öğrencinin İngilizce ve bilgisayara hakim olarak mezun olmasıdır. Bilgi teknolojisi ve modern araştırma yöntemlerini kullanma, internet ve uydu üzerinden eğitim imkanı sunmaktadır. Üniversitemizin Bilgi İşlem Merkezi, her öğrenciye kampuste ve yurtlarda günün her saati internete bağlanabilme imkanın bulunduğu bilgisayar laboratuarları sağlamakta ve özel bir şifre ile erişebileceği bir çalışma ortamı sunmaktadır.

 Yaşar Üniversitesi Tanıtım Filmi (2016)    

BURS VE ÜCRETLER 

Eğitim-Öğretim Bursu:

ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere, ilgili mevzuat gereğince verilen burstur. Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, %100 Burslu; öğrenim ücretinin tamamını, %50 Burslu; öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Eğitim – Öğretim Bursu, öğrencinin akademik başarısına bağlı olup (genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 üzerinde olduğu sürece) tüm öğrenim süresince devam eder. 

Akademik Başarı Bursu:

Kayıtlı olduğu programda, birinci akademik yılın sonundan itibaren bölüm derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 ve üstü olan tüm öğrenciler burs almak için başvurabilir. Belirlenen kontenjanlar dahilinde başvuran öğrencilerin % 25’ine tam burs, % 25’ine % 50 burs ve kalan % 50’sine ise %25 oranında Akademik Başarı Bursu verilir. 

Yetenek Bursu:

Yetenek Bursu, Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sahibi olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrencilere verilir. Yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan Yetenek Bursu’nun süresi, her yıl yenilenir. 

Şehit ve Malul Gazi Bursu :

ÖSYS sınavı sonucunda Yaşar Üniversitesi’nin programlarından birine girme hakkı kazanan şehit eşleri ve çocuklarına, malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilebilir. Bursun devamlılığı için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.30 olması gerekmekte ve not ortalamasının devamlılığı esas alınmaktadır. 

Burslu Öğrencilerin Yurttan Yararlanması:

Yaşar Üniversitesi burslarından herhangi birini kazanan öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca Barınma Bursu da verilebilir. Barınma Bursu, ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. Öğrenci barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı her öğretim yılı için Mütevelli Heyet kararı ile bu bursu tekrar alabilir. Detaylı bilgi alabilmek için; http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/burslar/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 

Öğrenim Ücretleri:

2015-2016 akademik yılında öğrenim ücreti; hazırlık sınıfı için 22.500 TL, tüm lisans bölümleri için 23.500 TL, Meslek Yüksekokulu programları için 12.000 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu için 13.000TL’ dir. Ücretlere KDV dahildir. Ödemelerde kredi kartı ile peşin veya taksitli ödeme kolaylığı sağlanır. 

Yurt Ücretleri (Yaşar Üniversitesi Öğrencileri):

2015-2016 akademik yılında yurt ücretleri kahvaltı dahil tek kişilik oda 13.000 TL, çift kişilik oda 8.600 TL, üç kişilik oda 7.600 TL’dir. Ücretlere KDV dahildir. Konaklamalar dokuz aylık bir süreyi kapsamaktadır. Burslar ve öğrenim ücreti her yıl Üniversite Mütevelli Heyetince fiyat ve maliyet artışlarıyla o yılın üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.


YAŞAR ÜNİVERSİTESİNE ULAŞIM:

Kampüs, çevre yoluna doğrudan bağlantı sağlayan düzenleme ve trafik yönlendirme levhaları izlendiğinde, kolayca ulaşılabilecek bir noktadadır. Şehiriçi ve şehirlerarası karayolu ulaşım kolaylığı, Üniversite'nin öğrenci ve velisine sunduğu bir ayrıcalıktır. Kampüse, kent içi ulaşımda metro hattı tercih edilerek, kolay ve güvenli şekilde ulaşılabilir. Metronun "Bölge Durağı"nda inildiğinde Kampüs üst geçit ile ulaşılabilecek kadar yakındadır. Bu ulaşım kolaylıklarına karşın kendi araçları ile kampüse ulaşan öğrenciler tahsis edilen otopark alanını kullanabilirler.

YAŞAR  ÜNİVERSİTESİ  HARİTASI


YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM:

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü
Üniversite Caddesi, No:35-37, Ağaçlı Yol Bornova-İzmir-Türkiye

Sekreterlik
Telefon : 0232-411 50 00
Fax : 0232-374 54 74
E-posta : sks@yasar.edu.tr

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Selçuk Yaşar Kampüsü için;
Üniversite Caddesi, No:35-37, Ağaçlı Yol Bornova, İzmir
Spor Salonu Giriş Kat.

Telefon : 0232-411 50 00
Fax : 0232-374 54 74
E-posta : psikolojikdanisma@yasar.edu.tr


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
DUYURU
IZMIR