ENGELLİLERİN VERGİ İSTİSNALARI VE İNDİRİMLERİ

Gelir Vergisi İndirimi: Özürlü serbest ve ücretli çalışanlar ile kendisi özürlü olmamakla birlikte, bunlardan bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunanlara;özür derecelerine göre gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Bunun için Defterdarlık veya Vergi Dairelerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Konut Vergisi Muafiyeti: Özürlüler Kanunu ile yapılan düzenleme sonucu; 200 metrekareden küçük tek konutu olan özürlüler emlak vergisinden muaf tutulmuştur. ÖTV ve MTV İstisnası özürlülerin kullandıkları özel tertibatlı araçlar ile % 90 ve üzerinde özür derecesine sahip özürlülerin aldıkları araçlar Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden istisna tutulmuştur. Aynı şekilde, özürlülerin kullandıkları özel tertibatlı araçlar ile el ve ayak fonksiyonlarını kaybetmiş olması nedeniyle araç kullanamayacak durumda olanların ithal ettikleri araçlarda gümrük vergisi, ÖTV ve MTV’den istisna tutulmuştur.

KDV İstisnası: Özürlüler Kanunu ile, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna tutulmuştur. H Sınıfı Sürücü Belgesi Özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak özürlüler H sınıfı ehliyet almak zorundadır. H sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alır. H sınıfı ehliyet almak için, “Özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi olan sağlık kurulu raporu ile birlikte sürücü kurslarına müracaat edilmelidir. H sınıfı ehliyet kurslarında, kursiyerler trafik ve ilkyardım derslerinden sorumludurlar. Motor dersinden muaftırlar. Dört haftalık teorik ders süresi vardır. Geri kalan sürede de direksiyon eğitimi alınır. H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanmak veya belirli aralıklarla güncellemek, alınacak sağlık kurulu raporunda kesinlik kazanır. El veya ayakta ortopedik sakatlığı olanlar ve işitme engelliler H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanabilir. Tek gözü olanlar (Monoküler) için sürücü belgesi “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik"te de belirtilen usul ve esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir.

ENGELLİLER VERGİ REHBERİ

Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak, onların vergi mevzuatından ve kanunlardan kaynaklanan haklarını öğrenmelerini sağlamak ve çeşitli nedenlerle birtakım güçlükler çeken özürlülerin hem ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması amaçlanmıştır.

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No27800 (6. Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi29/12/2010
Kapsam

Sakatlık İndirimi Tutarları

1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 700 TL, ikinci derece sakatlar için 350 TL, üçüncü derece sakatlar için 170 TL olarak tespit edilmiştir.

  Detaylı bilgiye erişim için tıklayınız.

  ENGELLİ HAKLARI için tıklayınız.

 


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
DUYURU
IZMIR
DMCA.com Protection Status