ENGELLİNİN ANNESİ EMEKLİLİĞE NASIL BAŞVURABİLİR


ENGELLİ  ÇOCUĞU OLAN ANNE ERKEN EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP

       Engelli çocuğu olan anneler için özel düzenlemeler 2011

Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanunla bakıma muhtaç derecede engelli

çocuğu bulunan anneler erken emeklilik hakkından yaralanabilmektedirler.

       Başvuru Koşulları;

• Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda engelli olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmalıdırlar.

• Başvurulan kurum çocuğu sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk eder

• Bu kuruldan alınan raporlar ile SGK’ya başvuru yapılır.

• Başvuru sırasında kuruma teslim edilecek bir dilekçe örneği kitapçığın sonunda Ek’ler bölümünde yer almaktadır.

• Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı sevk yapılmalıdır.

• Kadın sigortalının kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına SGK’ca bakılmayacaktır. Dolayısı ile daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı sigortalı olanlar da bu haktan yararlanabilirler.

Ayrıca; engelli çocuk sahibi olan çalışanlar için çalıştıkları kurum bünyesinde özel ayrıcalıklar sağlanabilmektedir. Bu ayrıcalıkları veya sağlanan kolaylıkları çalıştıkları kurumdan bilgilendirme talep ederek öğrenmelidirler.

Kaynak: İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Engelli çocuğu olan annelere 5510 Sayılı Kanun ile getirilen erken emeklilik hakkı, çok yeni bir düzenlemedir. Annelerin hem prim ödeme gün sayıları artacak hem de eklenen süre kadar emeklilik yaşından düşülecektir. Bu düzenlemeyle evde başka birisinin bakımına muhtaç çocuğu olup bunu raporla teyit eden annelere prim ödeme sürelerinin dörtte biri kadar erken emeklilik hakkı getirilmişti.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları"başlıklı 28'inci maddesi, "Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebindebulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir" hükmünü getirmiştir.

Bu düzenlemeden sonra SGK, bu madde hükmünden yararlanmak isteyen anneler için
genelgeyle bazı açıklamalar getirmiştir.
Bu haktan yararlanacak olan kadınlar,
a) Çalışan tüm anneler,
b) İsteğe bağlı sigortalı veya iştirakçi olan annelerdir. 

NASIL  BAŞVURULACAK ? 

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalıların, en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.
Başvurulan yer, çocukları hakem hastaneler denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edecekler.

Elinde raporu olan anneler ise bu raporlarıyla SGK'ya müracaat edecekler.
Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek
süre, (1 Ekim 2008 gününden sonra olmak önşartıyla) başka birinin sürekli bakımına
muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilecektir. Kadın sigortalının, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde, her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır. Kadın sigortalının kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına SGK'ca bakılmayacaktır. Yani daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı olanlar da bu sevk işlemlerini yaptırabilirler. 

EMEKLİLİK YAŞINDAN DÜŞÜLECEK SÜRELERİN HESAPLANMASI

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008 gününden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.
İşte bu sürelerin tespit;
- Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olmasına,
- Çocuğun doğum tarihine,
- Ölmesi halinde ölüm tarihine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
- Çocuğun evli olup olmadığına,
- Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,
- Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,
- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına, göre belirlenecektir.
Bu duruma göre, "eski sigortalıların" durumu şöyledir: 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun, kurum sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.

"Yeni sigortalıların" durumunda ise, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınır. Çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren bu haktan yararlandırılmaya başlanacaktır.
Bu haktan yararlanma süresi, çocuğun yaşam süresince devam eder. Evlat edinilen çocuklar için de aynı durum geçerlidir. Birden fazla malul çocuğu olanların ise tek hakkı bulunuyor. Çocuk Esirgeme'den sürekli yatılı faydalananlara ise bu hak yok.

Kaynak:Sn.Ali Tezel


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
DUYURU
IZMIR
DMCA.com Protection Status