İZMİR CAMİLERİ


Cami
, Camiler, Türkiyedeki Camiler, Tarihi Camiler, İzmir Camileri, İzmir Camileri Listesi, İzmir Tarihi Camiler, İzmir'in Camileri, Tarihi İzmir Camileri, İzmir Camileri Telefonları, İzmir Medreseleri, İzmir Camileri Pdf, İzmir Camileri Kitap, Osmanlı Devletinin Yaptığı Camiler, İzmirde Osmanlı Devletinin Yaptığı Camiler, İzmir Bornova Camileri, Konak Hisaraltı Camii, Konak Yalı Camii, Bornova Büyük Cami (İsabey Camii), İzmir Türbeleri , İzmir Selçuk Camileri, İzmir Seferihisar Camileri, İzmir Cami saatleri, İzmir Cami Sayısı, İzmir Cami İmamları, İzmir Tarihi Camiler, İzmir Merkezdeki Tarihi Camiler, İzmirdeki Tarihi Camiler, İzmirde Bulunan Tarihi Camiler, Hisar Camii Kemeraltı İzmir Camii, Cami Resimleri, İzmir Tarihi Camiler, İzmir Cami Telefonları, İzmir Camileri Adresleri, İzmir Cami Sayıları, İlçe İlçe Camileri Göreceksiniz. İyi Günler Dileriz.

İzmir'in en yüksek kubbeli Camisi 2013 yilinda Buca'da  açilan 9 Eylül Kurtuluş Camisi'dir. İzmir'in En Eski ve En Büyük Camisi ise 1597 Yılında Aydınoğlu Yakup Bey Tarafindan yaptırılmış olan Hisar Camiisidir.

İZMİR  CAMİLER  HARİTASI

İzmir Camileri Haritalı Daha Büyük Görüntüle

ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK)


Alsancak semtinde Şair Eşref Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği köşede bulunan cami 1948-50 yılları arasında inşa edilmiştir. Hocazade Ahmet Ragıp Üzümcü Vakfı tarafından yaptırıldığından dolayı Hocazade Camii olarakta bilinir.

Adres: Alsancak - İzmir Tel: 0 (232) 464 05 25 

BAŞDURAK CAMİİ (KONAK)


Hacı Hüseyin Camisi diyede anılan camii Anafartalar çarşısındadır. Evliya Çelebi'ye göre 1652 yılında inşa edilen cami 1774 yılında onarım görmüştür.Tek kubbenin örttüğü camiinin altında dükkan ve depoların bulunduğu bir alt yapı üzerinde yer alan Cami, tek kubbe ile örtülü, kare planlı harim ile kuzeyindeki son cemaat yeri ve batısındaki minareden oluşur. Geçen yüzyıllarda çeşitli onarımlar gören yapı günümüzde esaslı bir restorasyondan geçmiştir. Bu restorasyonu 2001 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü gerçekleştirmiştir.


Adres: Ahmetağa Mah. 873 Sok. Konak - İzmir

BERGAMA ŞADIRVAN CAMİİ (BERGAMA)

Selçuk minaresinin yanında ve kendi adıyla anılan bölgedir. Kapı üzerindeki mermer yazıttan, 1550 yılında Osman oğlu Hacı Hasan tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Avluda bulunan şadırvanın Bergama Voyvodası Abdullah Ağa tarafından 1824 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

 Adres: Selçuk Mh. 35700 Bergama - Izmir 

DOĞAN BEY CAMİSİ (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinin Kayalık Mevkii’ndeki tepelerden biri üzerinde bulunan bu cami, Aydınoğulları döneminde 1384 yılında Doğan Bey tarafından yaptırılmıştır.Cami duvarları iki sıra tuğla, iki sıra taştan örülmüştür. Ayrıca pencere üstleri ile son cemaat yerinin kemerleri tuğladandır. Kubbenin dış örtüsü ise büyük ölçüde taş levhalarla kaplanmıştır.Caminin ibadet mekânı 5.90x6.15 m. ölçüsünde kareye yakın dikdörtgen planlıdır. İbadet mekânının üzerini örten kubbe trompludur. Trompların içleri dört sıra halinde konsollarla süslü olup, ince şeritlerle hareketli bir görünümdedir. İbadet mekânının doğu ve batı cephelerinde nişler ve bunlardan batıdakinin içerisinde de bir pencere bulunmaktadır. Mihrabı oldukça bezelidir.Son cemaat yerine üç basamakla çıkılmaktadır. Son cemaat yeri iki bölüm halinde olup, bu bölümlerden birinin ortasında bir sütunun taşıdığı kemerlerle mihrap eksenine paralel olarak ikiye bölünmüştür. Buradan ibadet mekânına giriş kapısı sivri kemerli olup, her iki yanında küçük birer mihrapçık vardır.Cami içerisinden girilen minare doğu cephesindedir. Gövdesi oldukça küçük olduğundan Güdük Minare olarak da tanınmaktadır. Minarenin kaidesi taş ve tuğladan örülmüş, üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minare oturtulmuştur. Minare gövdesi tuğlalarla helezonik sıralar halinde hareketlendirilmiştir. Gövdenin üst kısmı sonraki dönemlerde yenilenmiştir.


Adres: Tire Merkez –İzmir 

FATİH  CAMİİ (FOÇA)


Kale içinde, Eski Adliye Sokağı üzerindedir. Camii, zamanla özgün durumunu yitirmişse de, günümüze ulaşmış bir yapıdır. 1455 yılında Foça'nın fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. İlk inşasında klasik Osmanlı mimari tarzını taşımıştır.

Adres:Foça - İzmir

HAFIZ SÜLEYMAN MESCİDİ (FOÇA)


İzmir'in Foça ilçesinde bulunan bu cami kitabesinden öğrenildiğine göre Foça Kalesi Dizdarı Kurt Hacı Mustafa tarafından 1548 yılında yaptırılmıştır. Günümüze gelemeyen bu yapının yerine eski kalıntılarından da yararlanılarak XIX. yüzyılın sonunda Hafız Süleyman isimli bir kişi tarafından yeni bir cami yaptırılmıştır. Cami I. Dünya Savaşı sırasında ibadete kapatılmış, uzun süre harap bir durumda kalmış, 1992 yılında onarılarak yeniden ibadete açılmıştır. Bugünkü cami kesme taş ve moloz taştan kare planlı olarak yapılmış olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Giriş kapısı önüne ahşap bir sundurma eklenmiştir. İçten düz tavanlı olan ibadet mekânı içerisinde sanat tarihi yönünden önemli herhangi bir bezeme bulunmamaktadır. İbadet mekânı altlı üstlü pencerelerle aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler dikdörtgen söveli olup, üst sıradakiler ise yuvarlaktır.


Adres:Foça - İzmir

HİSAR  CAMİİ (KONAK)


İzmir'in anıtsal yapılarından bir diğeri de Hisarönü semtinde bulunan Hisar Camii'dir. 1872 yılında yıktırılan kale arkasında bugünkü Kemeraltı çarşısında, Hisarönü mevkiindedir. Hisar Camii adını, yapıldığı dönemde yanı başında bulunan Hisardan almıştır. Bu camii İzmir'in tarihsel iş merkezinde olup, Aydınoğlu (Molla) Yakup Bey tarafından 1597 yılında yaptırılmıştır. Cami'nin ortasında merkezi büyük kubbe, sekiz adet fil ayağı üzerinde durmakta, yanlarda üçer büyük, arkada üç küçük ve son cemaat yerinde de yedi küçük kubbesi ile tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Hisar Camii İç Görünüş 


1813, 1881, 1927 ve 1980 yıllarında onarım gören cami, güneyden ve batıdan payanda kemerleri ve duvarlarıyla desteklenmiştir. Dekorasyon 18 ve 19. yüzyılların etkisi ile zenginleştirilmiştir. Sütun başlıklarında, pencere üzeri ve cephe süslemelerinde mihrap, minber ve vaiz kürsüsünde Avrupa sanatsal etkilerini görmek mümkündür. Camii, günümüze oldukça sağlam bir biçimde ulaşmıştır.


Adres: Hasanağa Mah. Hisarönü Mevkii 899 Sok. Konak- İzmir
 

KARA HASAN CAMİSİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde bulunan bu cami XV. yüzyılın ilk yarısında Aydınoğulları’ndan İbrahim Bahadır Bey’in oğlu Kara Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır. Yanında bulunan medresesi yıkılmış ve günümüze gelememiştir.Günümüze gelebilen cami orijinal olmayıp, eski temelleri üzerine yeniden yaptırılmıştır. Orijinal olarak yalnızca ahşap kapı kanatları ile yivli minaresi gelebilmiştir.


Adres: Tire Merkez –İzmir  
 

KAYALAR  CAMİİ (FOÇA)


Kale içindedir. İnşaat tarihi ve kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen camii, Geç Dönem Osmanlı mimari tarzının tüm özelliklerini gösterir. Yapının batısında sonradan eklenmiş bir şardıvan yer alır.


Adres:Foça - İzmir   

KAZANOĞLU CAMİSİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesi, Duatepe Mahallesi’nde bulunan bu caminin kitabesi bulunmadığından, kaynaklarda da yeterli bilgiye rastlanmamıştır. Bu nedenle yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Kazanoğlu ismi ile tanınan bir kişinin yaptırdığı bu caminin mimari üslubuna dayanılarak XV. yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.Cami tuğla hatıllı moloz taşlardan yapılmış olup, taş sıraları iki sıra tuğla ile alternatifli olarak örülmüştür. Cami 7.25x7.25 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Caminin son cemaat yerinde, doğu ve batı duvarlarında da altlı üstlü ikişer penceresi bulunmaktadır. Mihrap duvarı sağırdır. Yalnızca mihrap üzerinde yuvarlak bir pencere bulunmaktadır. Mihrap yarım daire şeklinde olup, 4.10 m. yüksekliğindedir. Üzeri yağlı boya ile boyanmış olup, stalaktitli olarak sonlanmaktadır.Caminin son cemaat yeri duvar uzantılarının arasına iki sütun yerleştirilmiş ve ince uzun dikdörtgen şeklindedir. İki yandan caminin ibadet mekânından dışarıya 2.85 m. kadar kanat şeklinde taşmıştır. Bu bölümlerin üzeri girişte kubbe, onun iki yanında çapraz tonoz, iki uçta da yarım daire şeklinde tonozlarla örtülüdür.Caminin ibadet mekânı içerisinden çıkılan minarenin kaidesi son cemaat yerinin batı duvarı ile birleştirilmiştir. Kaide son cemaat yerinin çatısına kadar devam etmekte olup, buradan yuvarlak minare gövdesine geçilmiştir. Minare tek şerefeli olup, tuğladan yapılmış, şerefe altı da stalaktitlidir.


Adres: Tire Merkez –İzmir 

KEMERALTI  CAMİİ (KONAK)


İzmir'deki eserlerin en önemlilerinden biridir. İbadet mekanı tek kubbeli ve kübiktir. Minaresi batıdadır. Kuzeyindeki son cemaat yeri enine dikdörtgen planlıdır ve 19.yy onarımında eklendiği düşünülmektedir. Avlu girişi doğusunda bir çeşme bulunur. Caminin alçı süslemeleri dikkat çekicidir.


Adres: Kemeraltı çarşı girişi- Konak-İzmir
  

KESTANE  PAZARI  CAMİİ (KONAK)


Anafartalar caddesi etrafına yoğunlaşan iş merkezinde bulunan camii yerinin doldurulan iç liman olması nedeniyle Evliya Çelebiye göre 1667 yılında yapılan camii, kare bir mekan üzerine büyük bir kubbeyle etrafında dört kubbeden oluşmaktadır.Son derece güzel olan mihrabın Selçukta’ki İsa Bey Camiinden getirildiği söylenir. Giriş kapısı üzerinde bir kitabenin yer aldığı Kestane pazarı Camiinin son cemaat yerinde üç kubbe bulunur.


Adres: Ahmetağa Mah.872 Sok, Konak- İzmir


Tel:0 (232) 425 10 25
  

KURŞUNLU CAMİİ  (BERGAMA)


Bergama Hükümet Konağı'nın yanındadır. 1439 yılında inşa edilen cami kare planlıdır. üzeri kurşun kaplı kubbenin çapı 9.20 metredir.


Caminin kubbesi içten türk üçgenli kasnak üzerine oturur. Harimin kuzeyinde ahşap direklerle taşınan kadınlar mahfili vardır.


Mihrap alçıdan beş sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir ve dar bir dikdörtgen içinde yer alır. Ahşap minber renkli kalemişi bezemelidir. Camii 1878'de onarım görmüştür. 2008 yılı baharında restorasyonu yapılmıştır.


Adres: Bergama - İzmir
 

LÜTFİ PAŞA CAMİSİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde bulunan bu camiyi Sultan I.Selim’in damadı, Sadrazam Lütfi Paşa Aydın’da 1500’lü yıllarda Sancak Beyi olarak bulunduğu sırada yaptırmıştır. Yapım tarihini belirten bir kitabesi bulunmadığından kesin bir tarih ileri sürülememektedir. Yalnızca Lütfi Paşa’nın 1543 tarihli vakfiyesinde caminin kurşun kubbeli ibadet mekânı olduğu, önünde de beş kubbeli, beş mermer sütunlu son cemaat yerinin yer aldığı yazılıdır. Buna göre cami XVI. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. Vakfiyesinden caminin yanında on beş odalı medresesi ile on iki dükkânın bulunduğu da öğrenilmektedir. Lütfi Paşa bu yapı dışında Tire’de han, imarethane, şadırvan ve çeşme de yaptırmıştır.Klasik Osmanlı mimarisinin tipik örneklerinden birisi olan bu yapı, kesme taştan kare planlıdır. İbadet mekânının üzerini mukarnaslı tromplarla geçiş sağlanan merkezi bir kubbe örtmüştür. Caminin önündeki avludan üç basamaklı bir merdivenle çıkılan son cemaat yeri beş bölümlü olup, altı sütun tarafından taşınmaktadır. Son cemaat yerinin ortasındaki camiye girişi sağlayan kapının önündeki bölüm kurşun kubbeli, diğer bölümler de kiremit örtülüdür. Mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir. Caminin pencere kanatları ahşaptan ve kündekâri tekniğinde yapılmıştır. Minber ise ahşaptan olup, geçme tekniğinde bezemelerle kaplıdır.Caminin batısında bulunan taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır.


Adres: Tire Merkez –İzmir 

MOLLA ARAP CAMİSİ (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinin 5 km. kuzeybatısında, Yahşi Bey Ovası’nda bulunan bu camiyi Sultan II. Beyazıt’ın Molla Arap unvanlı Şeyhülislamı Zeynüddin Ali h.897 (1492) yılında yaptırmıştır. Caminin yanında bulunan medresesi, çarşısı ve hamamından günümüze herhangi bir iz gelememiştir.Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde bu camiden “…kargir bina ve kubbe-i Ranaları serapa kurşunludur” diye söz etmiştir.Günümüzde harap bir halde bulunan bu caminin kalıntılarından kare planlı, üzeri kubbeli olduğu ve medrese avlusuna açıldığı anlaşılmaktadır. Moloz taştan ve tuğladan yapılmış olan caminin ibadet mekânı 7.15x715 m. ölçüsündedir. Üzerinin Türk üçgenleri ile taşınan kasnaklı bir kubbe ile örtülü olduğu kalıntılarından anlaşılmaktadır. Caminin önünde dört sütunun yuvarlak kemerlerle birbirine bağlandığı üç kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Bu sütunlar günümüze gelememiştir. İbadet mekânı ile ilgili olarak yeterli bilgi bulunmamaktadır.Son cemaat yerinin sağında bulunan minare kare kaideli olup, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli olduğu sanılmaktadır. Şerefe altı üç sıra stalaktitle bezenmiştir.


Adres: Tire Merkez –İzmir  
 

PARMAKLI MESCİT  (BERGAMA)


Şadırvanlı Cami'den Ulu Cami'ye giden yol üzerinde yer alır. Yapının kare planlı, tek kubbeyle Örtülü kübik bir harimi ile kuzeyinde bir son cemaat yeri ve minaresi vardır. Yapının kitabesi olmadığı için inşa tarihi bilinememektedir. Mescit ismini pencere parmaklıklarından almaktadır. Klasik tarzda yapılmış demir parmaklıklı pencere tarzı özellikle 17. yy'da yaygın olarak kullanılmıştır. Parmaklıklar, demircilik sanatının önemli bir eseridir. Çubuklar çekiçle dövme tekniğinde yapılmış olup birbirine kaynatılmış ve geçirilmiştir. Mescidin güney ve doğu cephesi zengin tuğla süslemelerine sahiptir.


Adres: Bergama - İzmir
 

RUM MEHMET PAŞA CAMİSİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde bulunan bu cami, giriş kapısı üzerindeki kitabesinin ebcet hesabına göre h.876 (1472) yılında Aydınoğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.Caminin yapımında moloz taş ve tuğla kullanılmış olup, kare planlı ve üzeri pandantifli 7.30 m. çapında bir kubbe ile örtülüdür. Tire camileri arasında en küçük ölçüdeki yapıdır. Kuzey yönünden içerisine girilen ibadet mekânında dikkati çeken bir özellik görülmemektedir. Caminin son cemaat yeri iki köşede taş paye, bunların arasında iki sütundan oluşan üç bölüm halindedir. Bunlardan ortadaki bölüm daha dar beşik tonozla, iki yandakiler de daha geniş tonozlarla örtülüdür.İbadet mekânı iki sıra halinde ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, sağır aynalıkları bulunan pencerelerdir. Mihrap mukarnaslı olup, oldukça yüksektir. Caminin kapı kanatları ve pencere kanatlarından dördü orijinaldir.İbadet mekânından girilen tek şerefeli minare renkli tuğla ile kesme taş kaide üzerine adeta kilim desenlerini andıracak biçimdedir.
Rum Mehmet Paşa’nın İstanbul’da da yaptırdığı bir külliye bulunmaktadır.


Adres: Tire Merkez –İzmir 

SALEPÇİOĞLU CAMİİ (KONAK)


İzmir Konak Meydanı'nda, Salepçioğlu İş Hanı'nın arkasında bulunan bu camiyi Salepçioğlu Hacı Ahmet Efendi 1906 yılında yaptırmıştır.Caminin dış duvarları mermer ve yeşil renkte taşlarla kaplanmıştır. Önündeki son cemaat yeri dikdörtgen planlı olup, oldukça küçüktür. Üzeri üç küçük kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin duvarları da mermerle kaplanmıştır. Giriş kapısının sağ ve solundaki merdivenlerden üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.İbadet mekânı kare planlı olup, üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin içerisi kalem işleri ile bezenmiştir. Bezemede kırmızı, yeşil ve kahverengi ön plana çıkarılmıştır. Mihrap beyaz ve gri renkte mermerden yuvarlak bir niş şeklindedir. Minber de mermer olup, üzeri geometrik desenlerle bezelidir. Caminin içerisi alt ve üstte iki sıra pencere ile aydınlatılmıştır.Caminin minaresi yapı ile bağlantısı olmayacak şekilde kuzeydoğuda, taş bir kaide üzerinde, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Minare oldukça zarif ve ince bir görünümdedir. Bu minare 1927 ve 1974 yıllarında onarılmıştır.


Adres
: 850 Sok.No.48 Konak -İzmir

SELÇUK-İSA BEY CAMİ (SELÇUK)


Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1375 yılında yaptırılan İsa Bey Cami, Ayasuluk tepesinde St. Jean Bazilikası’nın batı yamacında bulunan bir Selçuklu eseridir. Dizaynı, sadece beylikler için değil Batı Anadolu ve 14. yy için de önemli yenilikler taşıyan Anadolu Türk mimarisinde de nadir görülen uygulamalardan biridir.
 


Adres: Selçuk - İzmir

ŞADIRVAN CAMİİ  (KONAK)


Ünlü seyyah Evliya Çelebi'ye göre Şadırvan Camii 1636 yılına yapılmıştır. 1815 yılında onarım görmüştür. Adını yanında ve altında bulunan şadırvanlardan almıştır. Evliya Çelebi'nin beyaz bir inciye benzettiği caminin doğu kısmında tek şerefeli bir minaresi, batısında da bir kütüphanesi bulunmaktadır. 


Adres: Ahmetağa Mah. Şadırvanaltı Mevki 912 Sok. Konak -İzmir


Tel:0 232 484 22 22
  

TAHTAKALE CAMİ (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde bulunan bu cami kitabesinden öğrenildiğine göre Hoca Hacı Emir tarafından h.903 (1498–1499) yılında yaptırılmıştır. Kitabe iki satır halinde Farsça yazılı olup zamanla bozulmuştur.Cami moloz taştan 7.10x7.25 m. ölçüsünde kare planlıdır. İbadet mekânının üzeri baklavalı bir kuşak üzerine oturmuş sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Bu kasnak üzerinde üç pencere bulunmaktadır. İbadet mekânı altta ikişer, ikinci sırada birer pencere ile aydınlatılmıştır. Mihrap kare planlı, minber oldukça basit olup, geç devirde yapılmıştır. Caminin önündeki son cemaat yeri dört bölümlüdür. Üzeri çapraz tonozla örtülmüştür.


Caminin yanındaki minaresi, kare kaideli, yuvarlak tuğla gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altında mukarnaslar bulunmaktadır.
Cami değişik zamanlarda yapılan onarımlar nedeni ile orijinalliğinden oldukça uzaklaşmış durumdadır.


Adres: Tire Merkez –İzmir 

ULU  (YILDIRIM)  CAMİİ (BERGAMA)


Bergama’da bu güne kadar gelebilmiş yapılar içerisinde en büyük ve en eski tarihli camidir. Bergama Kalesi’nin bulunduğu tepenin güney yamacında Selinos Çayı’nın kıyısında ve Tekke boğazına giden yolun başlangıcındadır.


Tek minareli bir selatin camisidir. Ulu cami haç kesitli bağımsız dört fil ayak ile eşit büyüklükteki dokuz birime ayrılmıştır. Mihrap ekseni üzerindeki orta sahın (İngilizce karşılığı nef) üç kubbe, yan sahınlar beşik tonoz ile örtülmüştür. Portal kapısı üzerindeki inşa kitabesinde caminin Sultan Beyazid tarafından 801/1398- 1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır.


Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın üzerindeki hat yazısı Bergamalı Şair Aşki Efendi’ye aittir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrap zengin mermer bezemeye sahiptir.


Adres: Bergama - İzmir
 

ULU CAMİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber Aydınoğlu Cüneyt Bey zamanında, XV. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Halk arasındaki söylentiye göre de kiliseden camiye çevrilmiştir. Ancak yapıda bunu belirtecek bir mimari parçaya rastlanmamıştır.Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre, Birgili Derviş Ağa tarafından onarılmış, kubbesi kurşunla kaplanmıştır. Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre, caminin 1677’de yapılan onarım kitabesi:


"İnayet irdi çün min indi Bâri
İdüp tamirini bir Pirî fâni
Ana Derviş Ağa hemnam olupdur
Bilâd içinde Bikri hem mekânı
Duası düştü şeyhin ana tarih
Ana tamir iden emri ilâhi
1088 (1677)."Kesme taştan yapılmış olan dikdörtgen planlı caminin ibadet mekânı oldukça geniştir. Bu yüzden de Ulu Cami olarak isimlendirilmiştir. İbadet mekânı mihraba dik, her sırada dörder tane olmak üzere on altı yığma ayakla beş sahna ayrılmıştır. Caminin önündeki son cemaat yerine altı basamakla avludan çıkılmaktadır. Son cemaat yeri onarımlar nedeni ile özgünlüğünden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.


Caminin kuzeydoğusunda bulunan minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır. Taş kaide üzerinde yuvarlak gövdesi zencerek motifleri ile bezeli olup, tek şerefelidir. Minarenin değişik zamanlarda geçirdiği onarımlar nedeni ile bu bezemeler bozulmuştur.
Evliya Çelebi’ye göre, caminin avlusunun dört tarafında medresenin hücreleri bulunuyordu.


Adres: Tire Merkez –İzmir 

YALI  KONAK  CAMİİ ( KONAK )Konak Meydanında, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken,İzmiri’in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Cami , Mehmet Paşa kızı Ayşe Hatun tarafından  XVIII. Yüzyılda yaptırılmıştır.Yapıldığı dönemde deniz kenarında bulunduğu için Yalı ismini alan bu camii, Ayşe hatun ismiyle de anılmaktaydı. Caminin yapım tarihi hakkında 1755 ve 1774 olmak üzere iki farklı tarih ileri sürülmektedir. Ancak XVIII. yüzyıla ait olan bu eseri, İzmirli Ayşe Hatun, deniz kıyısındaki medresesinin avlusuna Kütahya çinileriyle bezeli, tek minareli zarif biçimde yaptırmıştır.


Adres: Konak Meydanı -İzmir
 

YALINAYAK CAMİSİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde bulunan bu cami Hasan Çavuş isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan ve vakfiyesinden XVI. yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır. Caminin yanındaki medresesi yıkılmış, hamam ve muvakkithane günümüze gelebilmiştir.Cami kesme taştan kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri pandantifli merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. İbadet mekânında mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir. Cami içerisinde XIX. yüzyıla ait kalem işleri bulunmaktadır. Önündeki son cemaat yeri altı sütunun yuvarlak kemerlerle birbirine bağlandığı beş bölüm halindedir. Son cemaat yeri kalem işleri ile bezelidir.
Caminin batısında yer alan minare taş kaide üzerine, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.


Adres: Tire Merkez –İzmir

YENİ CAMİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bu cami, Yeniçeri Kethüdası Behram Paşa tarafından 1589 yılında yaptırılmıştır. Cami, medrese, dükkânlar, Bimarhane ve şadırvandan oluşan bir külliye şeklinde yapılmıştır. Yapı topluluğunun medresesi ile hastanesi 1914 yılında yanmış, günümüze yalnızca cami ile dükkânlar gelebilmiştir. Vakıf ve arşiv kayıtlarından caminin 1665, 1887 ve 1961 yılında onarıldığı anlaşılmaktadır.Cami kesme taştan kare planlı bir yapı olup, Tire’deki ulu camiden sonra ibadet mekânı en geniş olan camidir. İbadet mekânını örten kubbe mukarnaslarla ve Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Ayrıca dıştan kurşunla kaplı olan kubbe payandalarla desteklenmiştir. Caminin önünde dört sütunun taşıdığı, üzerleri kubbeli üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Mihrap ve minberi mermerden olup, XVI. yüzyıl üslubunu yansıtan motiflerle bezenmiştir. İç kısmındaki kadınlar mahfili sütunlar üzerinde ahşaptandır.Caminin içerisindeki bezemelerinin 1597 yılında Kasımpaşalı Osman tarafından yaptırıldığı, son cemaat yerindeki sütun bileziklerinden birisi üzerindeki yazıdan anlaşılmaktadır.Caminin kuzeybatısında bulunan minaresi XX. yüzyılda yıldırım düşmesi nedeni ile zarar görmüş ve 1961 yılında onarılmıştır. Minare kesme taş kaide üzerinde, kesme taştan yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.
Camiyi yaptıran Yeniçeri Kethüdası Behram Ağa’nın mezarı Mısır’da İmam-ı Şafi’nin yanındadır.


Adres: Tire Merkez –İzmir  
 

YENİCEKÖY CAMİSİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde bulunan bu cami, giriş kapısı üzerindeki kitabesinin ebcet hesabına göre h.876 (1472) yılında Aydınoğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.Caminin yapımında moloz taş ve tuğla kullanılmış olup, kare planlı ve üzeri pandantifli 7.30 m. çapında bir kubbe ile örtülüdür. Tire camileri arasında en küçük ölçüdeki yapıdır. Kuzey yönünden içerisine girilen ibadet mekânında dikkati çeken bir özellik görülmemektedir. Caminin son cemaat yeri iki köşede taş paye, bunların arasında iki sütundan oluşan üç bölüm halindedir. Bunlardan ortadaki bölüm daha dar beşik tonozla, iki yandakiler de daha geniş tonozlarla örtülüdür.İbadet mekânı iki sıra halinde ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, sağır aynalıkları bulunan pencerelerdir. Mihrap mukarnaslı olup, oldukça yüksektir. Caminin kapı kanatları ve pencere kanatlarından dördü orijinaldir.İbadet mekânından girilen tek şerefeli minare renkli tuğla ile kesme taş kaide üzerine adeta kilim desenlerini andıracak biçimdedir.
Rum Mehmet Paşa’nın İstanbul’da da yaptırdığı bir külliye bulunmaktadır.


Adres: Tire Merkez –İzmir  
 

YOĞURTLUOĞLU (YAVUKLUOĞLU) CAMİSİ  (TİRE)


İzmir ili Tire ilçesinde, Turan Mahallesi, Beyler Deresi semtinde bulunan bu caminin yapım tarihini ve banisini belirten kitabesi günümüze gelememiştir. Vakıf kayıtlarında da vakfiyesine rastlanmayan bu caminin XV. yüzyılda Yoğurtluoğlu Mehmet Bey tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Halk arasında Yavukluoğlu Camisi olarak anılan bu caminin doğusunda muvakkithane, doğu ve batısında medrese odaları, kuzeyinde de rasathanesi bulunmaktadır. Hamamından hiçbir iz günümüze gelememiştir.Cami yakın tarihe kadar harap bir halde iken, restore edilmiş ve 2005 yılında törenle ibadete açılmıştır. Cami bu restorasyon sırasında kısmen de olsa orijinalliğinden uzaklaşmıştır.Cami kesme taştan 10.50x10.50 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri tromplu ve on ikigen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe dışarıdan köşe kuleleri ile desteklenmiştir. Caminin önündeki son cemaat yeri altı yuvarlak sütunun yuvarlak kemerlerle birbirlerine bağlanması ile beş bölüm halindedir. Bunlardan ortadaki kubbe diğerlerinden daha yüksek ve daha da geniştir.Giriş kapısı mermer söveli olup, yuvarlak kemerlidir. Taş ve tuğladan bezeme ile görkemli bir konuma getirilmiştir. Mihrap ve minber mermerden olup restorasyon sırasında buraya yerleştirilmiştir. Caminin yanındaki minare taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.


Adres: Tire Merkez –İzmir  
 

 İLETİŞİM 
 İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ
 
Telefon       
0232 - 441 82 01 (Pbx)
Telefon
0232 - 441 01 09 (Pbx)  (Hac ve Umre Bürosu)
Fax
0232 - 445 30 17
E-Posta
Web
Adres
Anafartalar Caddesi No:497 Konak -  İZMİR


Etiketler:Cami, Camiler, Caminin Bölümleri, İzmir Camileri, İzmir Cami Sayısı, İzmir Camileri Adresleri, İzmir Konak Camileri, Camilerimiz, Camiler Hakkında Bilgi, İzmir Tarihi Camiler, İzmirdeki Tarihi Camiler, Camilerin Bölümleri, İzmir Camileri, İzmir Cami Altı, İzmir Cami Adresleri, İzmir Camii, İzmir Cami Sayısı, İzmir Cami İsimleri, Tarihi İzmir Camileri, İzmir Konak Camiler, İzmir Karşıyaka Camileri, İzmirde Cami Sayısı,  İzmir Buca Camileri, İzmir Bornova Camileri, İzmir Kemeraltı Camileri, İzmir Selçuk Camileri, İzmir Tire Camileri, İzmir Bergama Camileri, Cami Telefonları, Cami Resimleri, Camiler İzmir, Müftülük, İzmir Müftülüğü,
İzmir Camileri Bölümümüzde "İzmir Camileri' Ni Tüm Detaylarıyla Göreceksiniz.İzmir' İn Tüm Camileri' Ni Siz Değerli Ziyaretçilerimizin Bilgisine  Sunmaya Çalıştık. Sitemizde Görmek İstediğiniz Cami'de Olursa İletişim Bölümünden Mailde Atabilirsiniz.İzmir Kent Rehberi


Güncelleme Tarihi: 18.05.2017 : 14:06


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
DUYURU
IZMIR