BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ

      


Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından 5 yıl süre ile seçilir. Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı'na verilen kanuni görevler yanında ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve beraberliği sağlamakla da görevli ve yetkilidir. Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde alınan bütçe kararları Büyükşehir Belediye Başkanı'na gönderilir. Büyükşehir Belediye Başkanı konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebilir. Meclisler kararlarında ancak 2/3 çoğunluğunda ısrar edebilirler ve bu hallerde meclis kararı kesinleşmiş olur.

                             Büyükşehir Belediye Başkanı'nın diğer görevleri

• Büyükşehir tüzel kişiliğini temsil etmek,
• Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan nazım imar planlarını uygulamak,
• Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümenin kararlarını uygulamak,
• Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin etkin, düzenli ve süratli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
• Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik tekliflerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlayarak ilgili organlara göndermek,
• Büyükşehir Belediyesinin gelir, alacak, hak ve menfaatlerini izlemek ve tahsil ettirmek,
• Bu kanunda öngörülen hallerde yetkili organların kararını da almak şartıyla Büyükşehir Belediyesi adına sözleşmeler yapmak, bağış kabul etmek, bağlayıcı her türlü hukuki akit ve tasarruflarda bulunmak.  


Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi
DUYURU
IZMIR
DMCA.com Protection Status